„Zespół z SERCEM” to fundament sukcesu organizacji!

Tworzenie zespołów i praca zespołowa stały się wyznacznikami sukcesów firm. Idea słuszna bo przecież ludzie zaczęli zakładać Firmy ponieważ chcieli osiągać rzeczy większe, niż te które mogliby osiągnąć pojedynczo. I jakby zgrabnie to nie wyglądało na papierze czy zdjęciu, w rzeczywistości efektywna współpraca w zespole wciąż pozostaje wyzwaniem.

Zwłaszcza, gdy mówimy o osiągnięciu takiego poziomu współdziałania, gdzie 1 + 1 daje więcej niż dwa, czyli zaczyna się pojawiać efekt synergii.

Nasze wieloletnie obserwacje, analizy przypadków, własne doświadczenia wreszcie najnowsze odkrycia psychologii legły u podstaw opracowania modelu synergii „Zespół z SERCEM”, którym dzielimy się z biznesem i wszędzie tam gdzie praca zespołowa staje się czynnikiem sukcesu.

Z jednej strony organizujemy warsztaty, gdzie stwarzamy warunki do wyzwalania potencjału tkwiącego w grupie ludzi, tak by ich współpraca w przyszłości dawała efekt Synergii.

Z drugiej strony pokazujemy jak taki efekt wyzwalać, jak go utrzymać i jak z nim efektywnie pracować.

Nasze metody dają znakomite rezultaty w obrębie małych zespołów jak i całych firm. Wspieraliśmy ułożenie współpracy pomiędzy działami, departamentami a nawet dotychczas konkurencyjnymi firmami.

I żeby być tu uczciwym, to realne efekty jakie daje wypracowanie solidnej współpracy nawet nas pozytywnie zaskakują i jeszcze bardziej wzmacniają nasze przekonanie, że sukces firm zależy, i będzie zależeć od jakości współpracy jej pracowników. A widzę jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze w firmach i jak wiele potencjału, energii czeka na zagospodarowanie.

Zachęcamy do sprawdzenia jak wypracowanie synergii w Twoim zespole przełoży się na zaangażowanie i rezultaty współpracowników.