Spotkałem na swojej drodze wielu menadżerów i spora grupa tych najskuteczniejszych nie miała ukończonych studiów MBA i nie kończyła profilowanych szkół dla menadżerów. Jest to możliwe bo zarządzanie ma przede wszystkim praktyczny wymiar i taki charakter powinien mieć również proces rozwojowy dla menadżerów.

I drugi ważny element. „Jacy menadżerowie są najbardziej poszukiwani na rynku?”
Kiedy zadaję to pytanie uczestnikom zwykle pojawia się różne odpowiedzi: liderzy, umiejący motywować, konsekwentni, nie bojący się zmian itd.

A moim zdaniem odpowiedź jest prosta – skuteczni. Bo czego oczekuje pracodawca, inwestor nawiązując współpracę z menadżerem? Skuteczności, rezultatów, wyników. I dobry proces rozwojowy powinien podnosić skuteczność. Jako mentor dla trenerów opracowujących programy szkoleniowe wielokrotnie czytałem pieczołowicie przygotowany program i zadawałem pytanie: „A po co ten moduł, ćwiczenie? …a jak to zwiększy skuteczność uczestników w kontekście celów szkolenia?” Cieszę się, że moi podopieczni przestali udzielać odpowiedzi „bo to fajne” lub „bo zostało mi jeszcze trochę czasu.”

Zatem spotkaniom zorientowanym na rozwój menadżerów powinny według mnie przyświecać dwie idee:

 • praktyczności
 • zorientowania na podnoszenie skuteczności.

Zachęcam do zapoznania się z koncepcją PROGRAMU FULL LEADERSHIP. Jest ona uniwersalną koncepcją rozwoju kompetencji przywódczych.

Oto kilka tematów, które dzięki dobremu przygotowaniu i skutecznemu przeprowadzeniu, dały menadżerom i organizacjom wymierne korzyści.

MENEDŻER ZORIENTOWANY NA REZULTATY

Podstawowym założeniem szkolenia jest przygotowanie menadżerów do osiągania celów biznesowych i realizowania planów. Nabyte tu umiejętności wyzwalają motywację menadżerów i pracowników koncentrując ich zaangażowanie na działaniach istotnych dla realizacji celów. Dzięki poznanym narzędziom menadżerowie skutecznie prowadzą swój biznes. Szkolenie oparte na założeniach MBO.

 • Czym jest zarządzanie przez cele i jak pomaga być bardziej efektywnym?
 • Jak prawidłowo wdrożyć ZPC i jak wykorzystać jego założenia?
 • Jak ustalać cele wyzwalające zaangażowanie?
 • Co zrobić bu pracownicy realizowali cele?
 • Co mam zrobić aby zostać skutecznym menadżerem?

MENEDŻER PROFESJONALNY

Szkolenie koncentruje się na postawie menadżera oraz komunikacji menadżera z zespołem. Jego celem jest rozwój kompetencji, które pomagają pozytywnie wpływać na pracowników. Uczestnicy doskonalą styl kierowania. Uczą się profesjonalnej i skutecznej komunikacji od pierwszego expose, przez codzienne efektywne rozmowy po prowadzenie efektywnych zebrań. Szkolenie zawiera elementy niezbędne każdemu współczesnemu menadżerowi.

 • Jakim jesteś szefem i jak się mogę doskonalić?
 • Jakimi zasadami kierują się najskuteczniejsi liderzy?
 • Jak prowadzić skuteczne rozmowy indywidualne z pracownikami?
 • W jaki sposób delegować zadania?
 • Od czego zacząć czyli jak wygłosić expose?

MENADŻER ZMIAN

Szkolenie określa rolę menadżera w procesie zmian. Przygotowuje menadżerów do inicjowania i wdrażania zmian. Uczestnicy po szkoleniu potrafią pozyskiwać zaangażowanie i identyfikowanie się pracowników ze zmianami. Uczestnicy są przygotowani do rozpoznawania i radzenia sobie z ewentualnymi trudnymi sytuacjami w procesie zmian.

 • W jaki sposób inicjować i wdrażać zmiany w firmie?
 • Jak przekonać innych i włączyć ich w proces zmian?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zmianie?
 • Jak zarządzać sobą w trakcie procesu zmian?
 • Jaki styl zarządzania będzie najskuteczniejszy?

MENEDŻER MOTYWATOR

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności skutecznego motywowania i inspirowania. Uczestniczy poznają, jak w codziennej pracy skutecznie motywować innych korzystając z praktycznych i sprawdzonych metod. Po tym szkoleniu będziesz potrafił przezwyciężać trudności w motywowaniu innych stając się prawdziwym Liderem.

 • Jak są fakty i mity dotyczące motywacji?
 • W jaki sposób inspirować i wyzwalać zaangażowanie?
 • Jakie narzędzia menadżerskie wzmacniają motywację i jak je stosować?
 • Jak wpływać na innych i budować pozytywne postawy?
 • Jak budować pozytywną postawę życiową i zachować energię?

MENADŻER EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu. Po tym szkoleniu menadżerowie potrafią dostosować styl pracy do etapu rozwoju zespołu. Skutecznie oddziaływają na czynniki wyzwalające efekt synergii. Łączą umiejętności budowania pozytywnej atmosfery i osiągania wysokich wyników.

 • Jak budować efektywne zespoły?
 • Jak rozwijać zespół by osiągał znakomite rezultaty?
 • W jaki sposób pracować z wykorzystaniem koncepcji ról w zespole?
 • Jak usprawnić komunikację w zespole?
 • Co zrobić z sytuacjami konfliktowymi?

PRZYWÓDZTWO

Celem szkolenia jest kształcenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do zarządzania poprzez przewodzenie zespołom. Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przywództwa w oparciu o najlepsze modele biznesowe oraz uczą się wykorzystywać je w swojej pracy. Dzięki rozwiniętym kompetencjom wznoszą swój styl pracy na najwyższy poziom.

 • Co jest istotą przywództwa?
 • Jak zostać przywódcą w dobie kryzysu?
 • Jak doskonalić osobowość przywódcy?
 • Jak w biznesie przywództwo tworzy trwałe wyniki? Jaki są moje predyspozycje i możliwości?