MISTRZOSTWO OSOBISTE

W koncepcji organizacji uczącej się opracowanej przez P.M. Senge,  mistrzostwo osobiste to coś  „(…) więcej niż kompetencje i umiejętności”. Każdy kto wdrażał koncecję piątej dyscypliny wie, że wśród pięciu jej komponentów, ten jest najtrudniejszy do impementacji w organizacji. A jednocześnie, właśnie mistrzostwo osobiste budzi największe zainteresowanie pośród menadżerów poszukujących nowego wymiaru zaangażowania w pracę i nowych, nieinstrumentalnych narzędzi motywowania pracowników. Sercem mistrzostwa osobistego jest przyjęcie w pełni proaktywnej i  odpowiedzialnej postawy wobec świata.  Jego istotne elementy to wizja, cele, wartości i wysoka świadomość mocnych stron.  Ten warsztat odsłania sekrety mistrzostwa osobistego dociera do źródła motywacji i odkrywa je. Jest doskonałą inpiracją na dalszą drogę bo: „najpierw musisz być kimś, żeby osiągnąć coś.”

PSYCHOLOGIA SUKCESU

To szkolenie korzysta z doświadczeń współczesnej psychologii i pomaga zaprogramować sukces dla jego uczestników. Celem tego warsztatu jest wyzwolenie ich potencjału, zaplanowanie drogi ich rozwoju. Co więcej uczestnicy nabędą umiejętności, które pozwolą zwiększyć ich osobistą efektywność i doprowadzą Ich do życia pełnego satysfakcji.

SZTUKA POZYTYWNEGO WYWIERANIE WPŁYWU CZYLI INTELIGENTNA PERSWAZJA W BIZNESIE

Umiejętność przekonywania innych i zjednywania sprzymierzeńców jest dziś kluczową kompetencją.  Warsztat ten to sekret sukcesu w relacjach ze współpracownikami i klientami. To szkolenie łączy wywieranie wpływu i sztukę perswazji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili mówić tak by inni ich słuchali, oraz będą wiedzieli jak sprawić by inni chcieli zrobić to, czego od nich oczekujemy. To umiejętności przydatne też wszędzie tam, gdzie trzeba sprzedawać pomysły, pokonywać opór zjednywać  i motywować ludzi, zachęcać do zmian.

 • Jak skutecznie przekonywać innych?
 • Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali?
 • Co robić, by nasze słowa wzbudzały odpowiednie reakcje?
 • Jak podnieść własną wiarygodność?
 • Jakie są sprawdzone techniki wywierania wpływu?
 • Jakie są kluczowe praktyczne sekrety psychologii i jak je wykorzystać?
 • Jak bronić się przed wpływem innych?

TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

To szkolenie stworzone po to, byśmy pracowali mądrzej a nie ciężej. Uczestnicy poznają zasady wyznaczania celów krótko i długoterminowych. Opanują techniki skutecznego planowania i realizacji zadań. Dzięki wypracowanym nawykom będą radzili sobie w sytuacjach związanych z natłokiem obowiązków oraz poskromią złodziei czasu.

 • Jak skuteczniej radzić sobie z zadaniami?
 • Gdzie ucieka Twój czas i jak przestać go tracić?
 • Jak poradzić sobie z narastającą presją braku czasu?
 • Jak korzystać z narzędzi i metod wspomagających zarządzanie czasem?
 • Jak efektywnie i produktywnie pracować z innymi?

TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH – KOMUNIKACJA

Warsztat, którego celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych. Unikatowe podejście pozwala na dynamiczny  i efektywny wzrost kompetencji, które wprost przekładają się na sukces w życiu osobistym i zawodowym. Na tych warsztatach poznasz konstruktywne sposoby komunikowania się oraz będziesz trenował z użytecznymi narzędziami, których zastosowanie wyniesie Twoje relacje z innymi na jeszcze wyższy poziom.

 • Czym jest komunikacja doskonała?
 • Jak dzięki komunikacji osiągać swoje cele?
 • Jak zrozumieć innych i samemu być zrozumianym?
 • Jakie są zaawansowane metody zwiększania efektywności w komunikacji?
 • Co jest moja mocną strona a nad czym powinienem pracować?

TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH – ASERTYWNOŚĆ

Na tym szkoleniu uczestnicy zyskają umiejętność zachowania asertywnej postawy w relacjach z innymi, w tym także w trudnych sytuacjach czy konfliktach. Zwiększą swoją pewność siebie oraz wiarę we własne siły, a tym samym skuteczniej będą realizowali własne potrzeby i interesy. Plus pakiet narzędzi, które wspomogą Ich w działaniu.

 • Skąd się bierze asertywność?
 • Jak zwiększyć pewność siebie i wiarę we własne siły?
 • Jak mówić asertywnie?
 • Jak radzić sobie z agresją i manipulacją ze strony innych?
 • Jak budować dobre relacje z innymi?