„Lider to ktoś kto zna drogę, podąża drogą i pokazuje drogę innym.”

– John C. Maxwell

Program ten powstał, ponieważ jestem przekonany, że współczesny świat, a biznes w szczególności, potrzebuje świadomych i skutecznych przywódców. Przywództwo wpływa na sposób funkcjonowania organizacji oraz sposób jej postrzegania przez pracowników i rynek.

Kluczem do sukcesu są tu oczywiście ludzie – zdolni i kompetentni pracownicy pod kierownictwem liderów z prawdziwego zdarzenia, którzy sprawnie funkconują na poziomie zespołów, poziomie operacyjnym i strategicznym.

Model Pełnego przywództwa to efekt wieloletnich doświadczeń w pracy z setkami menadżerów w wielu organizacjach. Wypracowany został w oparciu o praktyki najefektywniejszych z nich oraz dodatkowo wzbogacony został o osiągnięcia współczesnej nauki o zarządzaniu i przywództwie w organizacjach.

Oś Modelu Pełnego Przywództwa tworzą cztery kluczowe wymiary, które określam jako – „4R”:

1R Rola – określa mistrzostwo osobiste. Liderzy są wzorem dla pracowników. Odzwierciedlają sobą charakter firmy, współtworzą jej kulturę i promują etyczne zachowania wśród pracowników. Istotą jest tu osiągnięcie przez nich spójności i pełnej wiarygodności z wykorzystaniem naturalnych talentów, cech osobowości i wsparciem mocnych stron. w tym wymiarze tworzy się przywództwo osobiste.

2R Relacje – liderzy powinni tworzyć i utrzymać efektywne relacje, ze współpracownikami. Dotyczy to zarówno relacji indywidualnych, jak i tworzenia i współpracy w ramach zespołów. Umiejętność tworzenia relacji dotyczy również tego jak współpracujemy z klientami i to zarówno wewnętrznymi w organizacji jak i zewnętrznymi. W tym wymiarze liderzy rozwijają swoje kompetencje interpersonalne, stąd ten wymiar określam jako przywództwo interpersonalne.

3R Rezultaty – to nic innego jak umiejętność osiągania celów. Wymaga to od liderów skutecznego działania jako katalizatorów oraz elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się okoliczności. To również umiejętne korzystanie z wartościowych narzędzi, które wspierają w drodze do osiągania wysokiej wydajności. To co tu proponuję to szczególny kompozycja, w której skład wchodzą między innymi najlepsze elementy systemów zarządzania przez rezultaty, systemu zarządzania przez kompetencje oraz zarządzania zorientowanego na działanie. Całość tworzy przywództwo operacyjne zorientowane na wytwarzanie wysokiej wartości ekonomicznej dla firmy.

4R Rozwój – oznacza myślenie strategiczne i myślenie w „szerokim spojrzeniu”. Liderzy myślą o przyszłości, ustalają kierunek, a następnie przewodzą w drodze do celu. Tu korzystam i dzielę się metodami wyniesionymi z praktyki konsultanckiej, które pomagają opracować dobrą strategię i implementować ją do działań operacyjnych. W tej roli lider przypomina architekta systemów, procesów i wzajemnych współzależności. To poziom przywództwa strategicznego, które wpływa na efektywność na poziomie przywództwa operacyjnego, razem z nim współtworząc zresztą to co określam jako przywództwo biznesowe.

Co wyróżnia Full Leadership?

  • Wreszcie jedno usystematyzowane i kompletne podejcie do rozwijania kompetencji przywódczych w miejsce systemów dotykających tylko pewnych aspektów przywództwa.
  • Integrację wiodących teorii przywództwa w bardzo praktycznym podejściu.
  • Biznesowy charakter, osadzony często w kontekście konkretnych firm.
  • System uczenia projektowany indywidualnie z wykorzystaniem najskuteczniejszych metod od metoringu przez coaching, trenieng po symulacje biznesowe.
  • Zestaw narzędzi do wykorzystania i samodzielnej pracy także po ukończeniu programu.

Dzięki przemyślanej konstrukcji Full Leadership stanowi spójną całość, która gwarantuje przygotowowanie przywódców
z wysokimi kwalifikacjami.

Jak wygląda wdrożenie programu Full Leadership? Za każdym razem powinien to być indywidualnie przygotowany projekt i dlatego zachęcam do kontaktu.