Coaching tym różni się od tradycyjnych metod treningowych, iż zakłada, że klient ma wszelkie niezbędne zasoby, by osiągnąć doskonałość w obszarze celów które sobie stawia.

Pojedyncza sesja coachingowa trwa od 1,5 h do 2 h i odbywa się co 1-2 tygodnie. Liczba sesji ustalana jest indywidualnie (zwyczajowo 5-10 sesji).

Sesje mogą byś osobistym spotkaniem lub pracą z wykorzystaniem Skype lub telefonu.

Każda sesja kończy się zadaniem które przyjmuje klient i którego realizacja daje możliwość wdrażania nowych rozwiązań stając się jednocześnie doświadczeniem do pracy na kolejnej sesji.

Dotychczas pracowałem z menadżerami, specjalistami, członkami zarządów i pracownikami liniowymi. Za każdym razem mogłem obserwować jak dobre rezultaty uzyskują moi klienci i jak praca w relacji coachingowej podnosi jakość ich pracy, zadowolenie i pewnością.