Mentoringiem zainteresował mnie Ken Blanchard w roku 2004 poprzez serię książek Jednominutowy Menadżer. To w nich dzięki szczególnej relacji nauczyciel – uczeń ten ostatni opanował wiele cennych umiejętności a ogromną rolę w tym odegrała postawa nauczyciela-mentora.

Historia ta była dla mnie inspiracją do własnych poszukiwań i dziś po paru latach praktyki z całą stanowczością mogę powiedzieć, że mentoring jest odpowiedzią na potrzeby większości firm, które poważnie myślą o rozwijaniu swoich pracowników. Jest też rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują rzeczywistego wsparcia w rozwoju.
Potwierdzają to moje osobiste doświadczenia jako mentora dla menadżerów i trenerów.

Mentoring rozumiem wprost jak wynika z jego najpowszechniejszej definicji. Jest to dla mnie partnerską relacja między mistrzem a uczniem, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega na tym by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu procesu uczenia się.

Z jednej strony prowadzę szkolenia z mentoringu, które wspierają rozwój organizacji uczących się.

Z drugiej jednak strony jeżeli jesteś menadżerem sprzedaży lub trenerem potrzebujesz mentora. Służę Ci tu swoją osobą.