Effective Managment Coaching (EMC) nie jest typowym coachingiem. To sesje coachingowo-konsultacyjne, gdzie coach wspiera menadżera w opracowaniu i wdrożeniu strategi działania.

Celem jest maksymalizacja skuteczności, dlatego podczas sesji korzysta się z tych narzędzi, które najlepiej służą efektowi, który menadżer chce osiągnąć.

EMC sprawdza się niezależnie od tego,  jakiego obszaru dotyczą wyniki, które chce osiągnąć Menadżer. Przedmiotem EMC może być np. wydajność pracy, jakość pracy, wielkość sprzedaży, zysk, wzrost liczby klientów, utrzymanie dotychczasowej bazy klientów.  Często w ramach EMC definiowane są indywidualne wskaźniki poprzez które mierzona będzie efektywności rozwoju.

  • Pierwszym czynnikiem sukcesu EMC jest budowa dobrej struktury i procesu wsparcia coachingu. Została ona wypracowana w ramach wieloletniej praktyki menadżerskiej i najlepszych praktyk coachingu i treningu w biznesie.
  • Drugim czynnikiem sukcesu są narzędzia wspierające realizację celów coachingu. Zostały opracowane i były doskonalone przez tysiące godzin pracy treningowej, z menedżerami różnych branż.
  • I wreszcie EMC prowadzony jest przez doświadczonych menadżerów. Według mnie ma to znaczenie dla powodzenia pracy w tej formule.

Z przekonaniem mogę  powiedzieć, że EMC to rzeczywiste wsparcie dla menadżerów chcących realizować swoje cele. Co więcej pozwala osiągać efekty szybciej, niż przy wykorzystaniu innych metod.