„Kiedy zespół zostaje poddany coachingowi, zadania wykonywane są jak należy,
a zespół się rozwija.”

– John Whitmore

Organizacje działają poprzez zespoły – jest to jak dotąd najskuteczniejsza forma wykonywania złożonych zadań. W ramach różnych organizacji, niektóre zespoły ciężko pracują, świetnie się bawią i realizują zadanie. Inne są kiepskie i mało wydajne, mimo iż wszyscy członkowie pracują podwójnie ciężko. Pojawia się pytanie: dlaczego tak się dzieje ?

Coaching zespołowy to wsparcie dla zespołu, polega na tym by dzięki analizie i dialogowi wpłynąć na poprawę wyników pracy i wesprzeć działania, które to umożliwiają. Dzięki temu jest to proces zarówno dla zespołów, które znakomicie sobie radzą z osiąganiem wyników a chcą się dalej doskonalić, jak i dla zespołów, które osiągają słabsze wyniki.

Coaching zespołowy:

  • pozwala wypracować synergię w działaniu zespołu
  • ulepsza konkretne apekty pracy zespołu
  • usprawnia indywidualne działania pracowników
  • wprowadza zmiany w sposobach i metodach działania

COACHING MOTYWACYJNY

Dotyczy wyjaśnienia zadań, zaangażowania, ustalenia norm współpracy, wyznaczania granic zespołu, ról i obowiązków oraz budowania początkowej motywacji będącej podstawą rozpoczęcia działania.

COACHING KONSULTACYJNY

Analiza dotychczaowych osiągnieć zespołu, oszacowanie wykorzystania zasobów i talentów oraz ukształtowania strategii na przyszłość.

COACHING EDUKACYJNY

Coach pomaga członkom zespołu uporządkować, zinternalizować i wykorzystać juz zdobyte przez zespół doświadczenia.

COACHING INTEGRACYJNY

Pozbawiony jest wad tradycyjnego podejścia do integracji zespołu, ponieważ pomaga zrozumieć i zarządzać dynamiką zespołu. Czyni to zapewniąjąc zdrową dawkę realizmu oraz podtrzymując wśród członków zespołu ciekawość zadania, siebie nawzajem i swojego środowiska pracy.

Zachęcamy również do zapoznania się z propozycją „Coaching Games”, które w znakomity sposób mogą uzupełniać doskonalenie w ramach coachingu zespołowego.