COACHING MENADŻERSKI

Szkolenie dedykowane przede wszystkim menadżerom.
Warsztat ten wyposaża nowoczesnych menadżerów w bardzo użyteczne narzędzia efektywnego przywództwa. Opiera się na coachingu, rozumianym jako proces wyzwalania potencjału pracowników.

Uczy jak rozwijać kompetencje pracowników, wzmacniać ich zaangażowanie, prowadzić ludzi przez zmianę na lepsze. Warsztat rozwija styl coachingowy u menadżerów, dając silne podstawy do pracy z ludźmi i budowania swojego sukcesu przez rozwój kompetencji pracowników.

  • Co daje coaching menadżerski i jakie jest jego miejsce w świecie biznesu?
  • Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty?
  • Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami?
  • Jak skuteczniej pracować z ludźmi?
  • Jak mądrze rozwijać pracowników?

COACHING W ORGANIZACJI

Może być dedykowany trenerom lub coachom wewnętrznym.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób chcących rozwijać kompetencje związane z coachingiem jako partnerską współpracą dwóch osób. W tej formule coaching jest sztuką osiągania rezultatów za pomocą rozmowy. Warsztat rozwija postawę coacha oraz jego umiejętności i wiedzę. W praktyczny sposób uczy procesu coachingu a wprowadzane narzędzia i modele dają możliwość aktywnego treningu przez doświadczenie.

  • Po co coaching?
  • Jaka jest rola, wartości, zasady, postawa coacha?
  • Jak prowadzić rozmowy coachingowe?
  • Co robić żeby coaching był bardziej efektywny?
  • Co warto wiedzieć o psychologicznych aspektach procesu coachingu?